Privacyverklaring.


Privacyverklaring Eten met Emma.

Eten met Emma, gevestigd te Amsterdam, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe ‘Eten met Emma’  met informatie van bezoekers van de website, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

1.Inleiding.
Dit privacy statement is van toepassing op de bezoekers van de website/blog   https://www.etenmetemma.com.

In deze privacyverklaring staat omschreven welke persoonlijke gegevens er verzameld worden bij een bezoek aan de website en hoe we omgaan met deze gegevens.

2. Wat is Eten met Emma?
Eten met Emma is vooralsnog een hobby blog waar het voornamelijk om het delen van recepten, voedingsweetjes en bevindingen uit de voedingswereld gaat. De website is bedoeld voor informeren en inspireren van de bezoeker.

3. Doeleinden verwerking.
Eten met Emma verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

-          Het mogelijk maken van communicatie met de beheerder en het onderhouden van contact, door vragen te kunnen beantwoorden en informatie te kunnen verstrekken waar de bezoeker zelf om vraagt.
-          Het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over het aantal bezoekers, welke delen van de website worden bekeken, welke artikelen het meest bekeken worden, waar de bezoekers voornamelijk in ge├»nteresseerd zijn. Het gaat hierbij om generieke rapportage van de gebruikersstatistieken, welke niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers.
-          Het beschermen van vertrouwelijke gegevens, zoals e-mailadressen.

4. Rechtsgrond.
Eten met Emma verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:
-          Toestemming van de bezoeker, deze toestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet een de rechtmatige verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking.
-          Een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van persoonsgegevens voor het versturen van een uitnodiging voor een bijeenkomst of een winactie.

5. Verwerkers.
Eten met Emma gebruikt voor het verwerken van persoonsgegevens de dienstverlening van externe bedrijven als verwerkers.

Hostnet
Google (mail, blogger)

De verwerkers werken uitsluitend volgens instructies van Eten met Emma. Met deze verwerkers zijn verwerkersovereenkomsten gesloten, deze overeenkomsten zijn op te vragen bij Eten met Emma of de verwerker zelf. De verwerkersovereenkomsten voldoen aan de eisen die de AVG daaraan stelt.


6. Bewaren van gegevens.
Eten met Emma bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is, tenzij deze op grond van een wettelijke regeling bewaard moeten blijven.

Wanneer een reactie geplaatst wordt op de website, dan blijft deze zichtbaar tot verwijdering van de bezoeker zelf of bij het verzoek om verwijderen, door de beheerder.

Eten met Emma werkt samen met verschillende media platformen, de gegevens die via deze apps, websites gedeeld worden vallen onder het privacybeleid van dat desbetreffende bedrijf.
Eten met Emma werkt samen met:

Facebook
Instagram
Twitter
Bloglovin
Pinterest

Eten met Emma heeft geen nieuwsbrief.

7. Wijzigingen.
Eten met Emma kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u altijd op de hoogte bent van de actuele privacyverklaring.

8. Rechten, vragen en klachten.
U hebt het recht Psychologenpraktijk Bos&Lommer, aan de Baarsjes te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met de beheerder.
Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Eten met Emma persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met de beheerder.
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Eten met Emma zijn verwerkt en bewaard worden.

9. Beveiliging.
Eten met Emma maakt gebruik van een SSL certificaat voor de website.

Voor vragen, verdere informatie en eventuele inzage:

Beheerder: E. Van Damme, etenmetemma@gmail.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten